Keyword Analysis & Research: verschil


Keyword Analysis


Keyword Research: People who searched verschil also searched

Frequently Asked Questions

What is the difference between verschil and onzekerheid?

Het antwoord op verschil is respect, want verschillen ontstaan al bij geboorte. The answer to difference is to respect it, because it is an accident of birth. Dit betekent dat het verschil groter is dan de onzekerheid van de statistieken. And this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data.

Is de deze samenleving een grote verschil?

Deze samenleving, die zo fundamenteel ongelijk is door het grote verschil tussen maatschappelijke klassen, brengt nog vele andere ongelijkheden met zich mee. This society of ours, which is fundamentally unequal owing to the inequality between social classes, also hides a multitude of other inequalities.

What is the difference between uncertainty and verschil groter?

The answer to difference is to respect it, because it is an accident of birth. Dit betekent dat het verschil groter is dan de onzekerheid van de statistieken. And this means that it's much bigger a difference than the uncertainty of the data. Hoe zou je met zoiets simpels als lopen en niet praten een verschil kunnen maken?

What is the meaning of difference?

/ˈdɪf·rəns, -ər·əns/. the way in which two things being compared are not the same, or the fact of not being the same: [ C ] We try to teach the kids the difference between right and wrong.


Search Results related to verschil on Search Engine